Политиката на приватност

 

Наша цел е да Ви обезбедиме информации прилагодени на вашите потреби како поединец и истовремено да ја заштитиме Вашата приватност согласно Законот за заштита на лични податоци и Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци на Република Северна Македонија.
Ве молиме внимателно да ја прочитате Политиката на приватност која е истакната на https://gotravel.com.mk
Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка. Ве молиме прочитајте ја Политиката за заштита на лични податоци и повремено проверувајте ја истата за најновите податоци од нашата практика за приватност. Со пристaпување или со користење на нашиот веб сајт се согласувате со сите услови дефинирани во оваа Политика за заштитa на лични податоци и Условите за користење на нашата веб страна.
Доколку не се согласувате со овие услови, напуштете ја оваа страна и не го употребувајте нашиот сајт.

СИГУРНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Tуристичката агенција Го Травел, согласно позитивните законски прописи, усвои и применува повеќе интерни акти кои што ја регулираат актуелната материја и кои што овозможуваат исклучиво законска обработка на личните податоци на нејзините странки. Во контекст на тоа изјавуваме, дека Вашите лични податоци ќе ги користиме само за причината за која што истите сте ги дале достапни. Податоците нема да бидат пренесувани на државни органи, освен во случаи утврдени со закон. Сите наши вработени се обврзани да ги чуваат и да се однесуваат со вашите податоци како со информации од доверлива природа.

ЗАШТИТА ОД ЗЛОУПОТРЕБИ

Tуристичката агенција Го Травел, ги презеде сите пропишани технички и организациони мерки за заштита на личните податоци со кои располага, како и сите потребни мерки за спречување на неовластен пристап до нив или нивна злоупотреба. Нашите сигурносни процедури се редовно контролирани и истите се во соодност со најновите технолошки достигнувања во таа област.
Вашите податоци можат да бидат искористени и тоа:

– На сите Ваши пораки преку е-пошта ќе Ви биде одговорено на истата email адреса од која сме го добиле барањето. Нема да ја користиме таа адреса за ниту една друга цел;

ДАЛИ www.gotravel.com.mk КОРИСТИ КОЛАЧИЊА (COOKIES)?

Нашата веб страна користи колачиња. „Колачиња“ се мали фајлови кои веб сајтот ги пренесува на Вашиот компјутер преку Вашиот веб прелистувач (доколку дозволите), а тие овозможуваат веб сајтот да го препознае Вашиот веб прелистувач и да препознае и запомни определени информации.
Преку Cookies не се прибираат лични податоци.

ДАЛИ НИЕ ДОСТАВУВАМЕ НЕКАКВИ ИНФОРМАЦИИ НА НАДВОРЕШНИ СУБЈЕКТИ?

Ние во никој случај не продаваме, не тргуваме или на друг начин не пренесуваме лични податоци на надворешни субјекти. Но овде не се вклучени доверливите трети страни кои ни помагаат за функционирање на нашиот веб сајт, ни го водат бизнисот, или ве сервираат Вас, се додека тие страни се согласни да ја чуваат тајноста на податоците.

МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Родителите на малолетните лица имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци..
Ние нема намерно да користиме лични податоци од малолетни лица.

ВАША СОГЛАСНОСТ

Со користењето на нашиот веб сајт, Вие се согласувате со Политиката за приватност.
Доколку одлучиме да ја измениме нашата Политика за приватност, ние ќе ги објавиме овие промени на оваа страна
Доколку посакате вашите податоци да бидат корегирани или избришани (во рамки на законските овластувања), или пак доколку имате било какви прашања или предлози за заштита на вашите лични податоци, воедно ќе можете да не контактирате лично или преку нашата е-меил адреса: gotravelmacedonia@gmail.com